CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN

Quý khách hàng vui lòng thanh toán mọi chi phí liên quan tới tiền vận chuyển theo cách thức sau:

- Thanh toán trực tiếp chi phí vận chuyển cho nhân viên vận chuyển hàng hóa.

- Thanh toán chuyển khoản cho Familylove bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển.