BẢNG SIZE

Dựa vào bảng size này, khách hàng có thể lựa chọn được kích thước và mẫu áo phù hợp!