Home

Tìm thấy 1906 sản phẩm.

Products by page

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  179 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  169 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  179 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  169 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  169 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  169 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  179 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  179 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  179 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  169 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đồ đôi mẹ và bé

  Đầm đôi cho mẹ và bé

  Thích hợp cho cho bạn dạo phố 

  Sản phẩm bao gồm : 1 đầm cho mẹ+ 1 đầm cho bé

  Chất liệu : Thun lạnh ( hàng tự lên chất lượng vải hút mồ hôi không nóng)

  Khách hàng vui lòng ghi thêm cân nặng và chiều cao để được sản phẩm phù hợp nhất

  Dành cho mẹ từ 40 đến 52kg

  Dành cho bé từ 10 đến 22kg

   

   

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  199 200 ₫
  249 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Núm ty thay Comotomo

  Miệng bình to, các mẹ không cần phải dùng đến cọ rửa bình sữa.

  Cũng có thể dùng thân bình làm cốc hoặc khi  bé ko chịu ti, các mẹ có thể bỏ ra xúc thìa được.

  Thương hiệu : Thường hiệu: Hàn Quốc.NK Mỹ, Sản xuất: Châu âu

  Có size : 0 - 3 tháng

               : 3 - 6 tháng

               : trên 6 tháng

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  249 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Bộ 2 bình sữa silicone Comotomo 125ml

  Miệng bình to, các mẹ không cần phải dùng đến cọ rửa bình sữa.

  Cũng có thể dùng thân bình làm cốc hoặc khi  bé ko chịu ti, các mẹ có thể bỏ ra xúc thìa được.

   

  Có thể dùng cho lò vi sóng. có 2 màu (hồng, và xanh lá cây).

  Thương hiệu : Thường hiệu: Hàn Quốc.NK Mỹ, Sản xuất: Châu âu

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  740 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Bộ 2 bình sữa silicone Comotomo 250ml

  Miệng bình to, các mẹ không cần phải dùng đến cọ rửa bình sữa.

  Cũng có thể dùng thân bình làm cốc hoặc khi  bé ko chịu ti, các mẹ có thể bỏ ra xúc thìa được.

   

  Có thể dùng cho lò vi sóng. có 2 màu (hồng, và xanh lá cây).

  Thương hiệu : Thường hiệu: Hàn Quốc.NK Mỹ, Sản xuất: Châu âu

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  740 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Bình sữa silicone Comotomo 250ml

  Miệng bình to, các mẹ không cần phải dùng đến cọ rửa bình sữa.

  Cũng có thể dùng thân bình làm cốc hoặc khi  bé ko chịu ti, các mẹ có thể bỏ ra xúc thìa được.

   

  Có thể dùng cho lò vi sóng. có 2 màu (hồng, và xanh lá cây).

  Thương hiệu : Thường hiệu: Hàn Quốc.NK Mỹ, Sản xuất: Châu âu

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  390 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Bình sữa silicone Comotomo

  Miệng bình to, các mẹ không cần phải dùng đến cọ rửa bình sữa.

  Cũng có thể dùng thân bình làm cốc hoặc khi  bé ko chịu ti, các mẹ có thể bỏ ra xúc thìa được.

   

  Có thể dùng cho lò vi sóng. có 2 màu (hồng, và xanh lá cây).

  Thương hiệu : Thường hiệu: Hàn Quốc.NK Mỹ, Sản xuất: Châu âu

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  380 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm suông tay bo

   Đầm Suông Tay Bo Xanh 

  -Đầm suông thiết kế rất dễ mặc, phù hợp cho mọi dáng người

  -Tiện lợi cho mặc đi làm và cả đi chơi

  -Màu xanh sang trọng sẽ tăng lên vẻ đẹp của bạn

  -Tự tin lên hẳn khi mặc đầm đi làm

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  210 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè đuôi cá

  - Đầm suông sẽ giúp các nàng có dáng người hơi tròn che khuyết điểm

  - Đầm Đuôi Cá Buny Xanh Biển cực hot cho các nàng nữ tính

  - Đầm chất liệu len tuyết đẹp, chất

  - Cho các nàng xinh xắn nổi bật hơn

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm ôm công sở

  - Đầm Ôm được rất nhiều nàng lựa chọn để đi dự tiệc

  -  Đầm Đen Cổ Peter Pan sang trọng, tôn dáng

  - Chất liệu thun laza cao cấp, co giãn tốt

  - Cho bạn thêm thu hút mọi ánh nhìn

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở cổ xếp li

  - Đầm công sở sẽ giúp cho bạn thêm thanh lịch

  - Đầm Công Sở Cổ Xếp Li Sally lịch sự nhưng không kém phần thời trang

  - Đầm chất liệu len tuyết đẹp và tôn dáng nhé

  - Màu sắc tươi xinh

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  240 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè ren tay dài

  - Đầm Ren được lựa chọn nhiều để mặc đi dự tiệc

  - Đầm Ren Tay Dài Cổ Trắng sang trọng nhưng rất nữ tính. 

  - Đầm xòe nhẹ nhàng, kiêu sa

  - Đầm là sự kết hợp của 2 sắc màu đen trắng cho bạn vẻ đẹp nổi bật

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  240 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm suông phối màu

  - Bạn gái công sở hãy chọn cho mình những chiếc đầm thật trẻ trung để thay đổi hàng ngày

  - Đầm Phối Màu 3 Nút thanh lịch nơi công sở.

  - Đầm chất liệu len cát đẹp nên rất tôn dáng nhé

  - Đầm phối màu đen và trắng, cổ tròn, đính 3 nút thật xinh

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm ôm công sở

  - Đầm body rất thích hợp để mặc đi dự tiệc

  - Đầm Body Teresa xinh đẹp dịu dàng.

  - Tôn lên dáng vóc phái đẹp

  - Chất thun co giãn thích hợp với mọi dáng người

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  190 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm ôm bi phối ren

  - Đầm chấm bi luôn hot và không bị lỗi mốt

  - Đầm Bi Phối Ren Công Sở sang trọng, trang nhã. 

  - Chất liệu kaki thun đẹp và tôn dáng nhé

  - Màu đen bi trắng rất xinh

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi voan phong cách

  - Đầm maxi kiểu cổ trụ cực kỳ dễ thương

  - Thiết kế cực kỳ ấn tượng với kiểu dáng không tay

  - Đầm thích hợp chọn lựa mặc trong các buổi dự tiệc sang trọng nhất

  - Chất liệu voan là cho đầm thêm phần kiêu sa quyền quý

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè hoa phong cách

  - Đầm đuôi cá rất được yêu thích hiện nay

  - Đầm Hoa Tiền Đồng sang trọng, nữ tính và rất duyên dáng nhé

  - Chất liệu thun cát đẹp và chất

  - Họa tiết không đụng hàng

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè trắng hình chú bướm

  - Đầm voan luôn được lựa chọn trong mùa hè

  - Đầm Bướm Vintage kiểu dáng tiểu thư nhẹ nhàng, bay bỗng. 

  - Kiểu đầm tay lỡ thật dễ thương

  - Đầm viền ren xinh xắn

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm suông hoa cổ bướm

  - Đầm Suông là lựa chọn hoàn hảo dành cho các nàng có dáng người hơi tròn

  - Đầm Hoa Cổ Bướm sang trọng mà nhẹ nhàng, nữ tính

  - Đầm chất liệu misa cho đầm có độ rũ vừa phải

  - Dạng đầm hoa hiện đang rất hot

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  240 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở cổ chử V

  -Chất liệu len cát làm cho chiếc đầm sang trọng bội phần

  -Màu sắc tím quyến rũ và gợi cảm
  -Đầm sẽ làm cho bạn thêm phần tự tin khi tham dự các buổi họp quan trọng
  -Đầm được thiết kế tinh tế và hợp thời trang

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở vai thắt nơ

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Công Sở Vai Nơ tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.

  - Đầm chất liệu thun cát thoáng mát

  - Thiết kế cách điệu, vai đính nơ thật trẻ trung
  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở vai thắt nơ

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Công Sở Vai Nơ tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.

  - Đầm chất liệu thun cát thoáng mát

  - Thiết kế cách điệu, vai đính nơ thật trẻ trung

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở caro ôm

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Suông Caro Pulo tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.

  - Đầm chất liệu kate thoáng mát

  - Thiết kế cách điệu, tay phối ren thật trẻ trung

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  230 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở tiểu thư

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Tiểu Thư Công Sở cho bạn nét đẹp sang trọng, trang nhã

  - Đầm chất liệu thun nhám tạo dáng đẹp

  - Thiết kế cách điệu, đính nơ thật đáng yêu

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  230 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở ôm caro

  - Mốt đầm caro đang cực hot hiện nay.

  - Đầm Caro Eo Đen tôn lên nét gợi cảm và sang trọng của phái đẹp

  - Chất liệu kate thoáng mát

  - Điểm nhấn là chiếc nơ xinh tạo cảm giác thon gọn cho vòng 2

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở cổ chử V

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó
  - Hãy lựa chọn Đầm Công Sở Cổ V Thanh Lịch tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.
  - Đầm chất liệu thun cát thoáng mát
  - Thiết kế cách điệu, cổ xẻ chữ v thật trẻ trung

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở thắt lưng

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Công Sở Thắt Lưng tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.

  - Đầm chất liệu vải tuyết mưa dày dặn, bền màu
  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè hoa phong cách

  - Bạn gái sẽ thật duyên dáng trong những chiếc đầm hoa

  - Đầm Xòe Hoa Minsu ngọt ngào và nữ tính. 

  - Chất liệu vải hoa 3D rất đẹp và tạo dáng lắm nhé

  - Đầm cổ tròn, có đính những bông hoa thật lung linh.

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  230 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm suông tay ren

  - Đầm Suông cho bạn 1 vóc dáng trẻ trung

  - Đầm Suông Tay Ren Hoa Mai kiểu dáng xinh xắn, đáng yêu.

  - Đầm màu đen đơn giản, có tay viền hoa rất dễ thương

  - Bạn có thể mặc đi làm hay dạo phố

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm xoè Jean phong cách

  - Đầm Jean được yêu thích bởi sự cá tính, trẻ trung, phong cách mà nó mang lại

  - Đầm Jean Xòe 2 Túi đơn giản mà sẽ giúp bạn thật xinh.

  - Đầm kiểu xòe nhẹ, có thể mặc đi làm hay dạo phố

  - Kiểu cổ sơ mi, có 2 túi sành điệu

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  220 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở xếp li

  - Đầm Voan rất thích hợp để mặc trong mùa nắng nóng

  - Đầm Voan Xếp Li Tay Ngắn kiểu dáng rất dễ thương, thanh lịch

  - Đầm mang đến cho bạn 1 phong cách nữ tính

  - Tay cánh sen cách điệu độc đáo

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm suông công sở

  - Đầm suông là 1 trong những kiểu đầm yêu thích của dân văn phòng

  - Đầm Suông Công Sở Daisy tôn vinh nét đẹp dịu dàng, thùy mị.

  - Đầm chất liệu thun có độ co giãn nhiều nên thích hợp cho nhiều bạn gái

  - Đầm có tay ngắn lịch sự

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  230 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở vàng đính nơ

  - Khi đi làm, nếu chỉ cứng nhắc trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng, bạn sẽ trông rất nhàm chán đó

  - Hãy lựa chọn Đầm Công Sở Chân 2 Sọc tôn nét đẹp sang trọng, quý phái và nữ tính.

  - Đầm chất liệu cát len lên dáng đẹp

  - Chất liệu : Len cát
  - Thiết kế cách điệu, cổ viền và đính nơ thật xinh

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  210 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở phối 2 màu đỏ đen

   Bạn gái đi làm không thể thiếu 1 chiếc đầm công sở

  - Đầm Công Sở Xanh Vàng cho bạn gái sự trẻ trung, cá tính. 

  - Đầm chất liệu cát len lên dáng đẹp

  - Đầm thiết kế đơn giản, cổ tròn, phối 2 màu xanh vàng cá tính

  - Chất lượng : Len cát

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  210 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm công sở phối 2 màu

   Bạn gái đi làm không thể thiếu 1 chiếc đầm công sở

  - Đầm Công Sở Xanh Vàng cho bạn gái sự trẻ trung, cá tính. 

  - Đầm chất liệu cát len lên dáng đẹp

  - Đầm thiết kế đơn giản, cổ tròn, phối 2 màu xanh vàng cá tính

  - Chất lượng : Len cát

  - Thích hợp với bạn gái từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  210 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi trắng phối ren

  - Đầm Maxi Trắng Phối Ren

  - Chất liệu voan làm cho chiếc đầm vô cùng dịu dàng và dễ thương

  - Đầm maxi trắng phối ren rất phù hợp cho các buổi meeting và tiệc tùng

  - Màu trắng làm cho chiếc đầm thêm phần tinh khiết và trong sáng

  - Dễ dàng phối với màu của các loại giầy hay túi xách
   

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg


  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  180 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi voan cổ trụ

  - Đầm Maxi Voan Cổ Trụ Xanh

  - Đầm maxi kiểu cổ trụ cực kỳ dễ thương

  - Thiết kế cực kỳ ấn tượng với kiểu cài nút

  - Đầm thích hợp chọn lựa mặc trong các buổi dự tiệc sang trọng nhất

  - Chất liệu voan là cho đầm thêm phần kiêu sa quyền quý
   

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi hoạ tiết bướm

  - Mùa hè đến, các nàng không thể thiếu 1 chiếc đầm maxi

  - Đầm Maxi Bướm bồng bềnh, thướt tha xuống phố hay đi biển

  - Đầm chất liệu voan mát mẻ, thích hợp cho mùa hè

  - Cho bạn thật thu hút và nổi bật
   

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi ren hoa

  - Trong mùa hè, đầm maxi lên ngôi bởi vẻ bồng bềnh, lãng mạn mà nó mang lại

  - Đầm Maxi Ren Hoa sang trọng nhưng không kém phần nữ tính

  - Đầm thích hợp mặc dạo phố hay dự tiệc

  - Cho bạn sự nổi bật và thu hút

   

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  250 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi hoa tím

  -Đầm Maxi Hoa Tím

  -Đầm chất liệu voan nhẹ nhành và tinh tế

  -Rất hợp cho dịp nghỉ hè của các bạn , dạo chơi biển 

  -Ngoài ra các bạn có thể mặc đi dự tiệc cưới và dự tiệc cùng bạn bè

  -Đầm với họa tiết hoa quyến rũ và nổi bật

  -Là mẫu thời trang hiện hành mới nhất và hút hàng nhất
   

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi thun trơn

  - đầm thun là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè

   

  - Đầm Maxi Thun Trơn đơn giản mà style và cá tính

  - Chất liệu thun cotton đẹp và mịn

  - Có thể mặc dạo phố hay đi biển

  Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  150 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi thun trơn

  - đầm thun là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè

   

  - Đầm Maxi Thun Trơn đơn giản mà style và cá tính

  - Chất liệu thun cotton đẹp và mịn

  - Có thể mặc dạo phố hay đi biển

  Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  150 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi hoa tuyết phong cách

  -Đầm Maxi Hoa Tuyết

  -Đầm chất liệu voan nhẹ nhành và tinh tế

  -Rất hợp cho dịp nghỉ hè của các bạn , dạo chơi biển 

  -Ngoài ra các bạn có thể mặc đi dự tiệc cưới và dự tiệc cùng bạn bè

  -Đầm với họa tiết hoa quyến rũ và nổi bật

  -Là mẫu thời trang hiện hành mới nhất và hút hàng nhất

  Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi lưng chéo

   Đầm Maxi Thun Sọc Chéo Lưng

  Đầm thun sọc chéo lưng mốt thời trang mới

  Chất liệu thun co giãn rất tốt, phù hợp cho các bạn mặc ôm

  Thực sự đẹp khi các bạn mặc đi dự tiệc và đi chơi

  Đầm phối 2 màu xám và đen rất thu hút

  Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi hoa phong cách

  - Đầm maxi là lựa chọn số 1 cho mùa hè

  - Đầm Maxi Hoa Ruff dịu dàng, đáng yêu

  - Vải kate đẹp, mát

  - Có thể mặc đi biển, dạo phố hay dự tiệc

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  200 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi thổ cẩm

  - Đầm maxi là lựa chọn số 1 cho mùa hè

  - Đầm Maxi Thổ Cẩm dịu dàng, đáng yêu

  - Vải kate đẹp, mát

  - Có thể mặc đi biển, dạo phố hay dự tiệc

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  180 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi đen phong cách

  -Đầm maxi huni dáng vẻ kiêu sa và mới lạ

  -Rất đẹp cho các chân dài việt

  -Đầm chất liệu voan sang trọng bắt mắt

  -Với mẫu đầm maxi thời thượng này, bạn dễ dàng đi chơi biển

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  180 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi hoa văn bướm vàng

  - Mùa hè đến, các nàng không thể thiếu 1 chiếc đầm maxi

  - Đầm chất liệu voan mát mẻ, thích hợp cho mùa hè

  - Cho bạn thật thu hút và nổi bật

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  180 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi thun có túi

  - đầm thun là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè

  - Chất liệu thun cotton đẹp và mịn

  - Có thể mặc dạo phố hay đi biển

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  180 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Đầm maxi voan trắng

  - Đầm maxi rất được yêu thích trong mùa hè

  - Đầm Maxi Voan Trắng Trễ Vai gợi cảm và nữ tính

  - Chất liệu voan mát mẻ

  - Cho bạn thêm thu hút và nổi bật

  - Thích hợp từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  210 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

 • Set áo váy xoè đen áo chấm bi

  - Set Áo Sọc Váy Đỏ sang trọng

  - Set áo váy phong cách tiểu thư Vintage

  - Lựa chọn cho những bạn gái thích tạo sự khác biệt

  - Duyên dáng khi dạo phố hay dự tiệc

  - Phối cùng phụ kiện để trang phục hoàn hảo hơn

  - Áo thun váy kaki

  - Thích hợp cho bạn từ 44kg đến 56kg

  Số lượng :
  Giá sản phẩm :
  250 000 ₫

  Tư vấn và mua hàng:

  0913 190 045

  Skype chat, instant message

  • Họ và Tên:
  • Di động:
  • Email:
  • Thanh toán:
  • Địa chỉ:

  Hình thức thanh toán Chuyển khoản :

  Trương Vĩnh Phước - CN Hồ Chí Minh

  0071000691440 - Vietcombank
  10623367561012 - TechCombank
  4604205007175 - Agribank (Phú Yên)
  0104562914 - Đông Á

  Hình thức thanh toán khi nhận hàng:

  Áp dụng cho các đơn hàng ở:

  - Tp. Hồ Chí Minh
  - Hà Nội
  - Đà Nẵng

  Mua ngay

Products by page